Dit is een demo-winkel voor testdoeleinden — bestellingen zullen niet worden uitgeleverd. Sluiten

Het lidmaatschap geeft recht op het toetreden tot een van de lokale afdelingen, dit is echter niet verplicht. Elke afdeling voegt de naam Succulenta toe aan de naam van de plaats of regio waar zij haar activiteiten uitoefent. Men kan echter alleen lid worden van een afdeling als men lid is van de landelijke vereniging. Leden van de vereniging hebben stemrecht, maar kunnen hun lidmaatschapsrechten slechts uitoefenen in één afdeling.

De afdelingen stellen zelf hun lidmaatschapbijdrage vast. In ruil voor die bijdrage organiseren zij regelmatig (meestal maandelijks) bijeenkomsten waarbij lezingen worden gegeven, planten worden geruild of verkocht, organiseren ze busreisjes naar succulentenkwekers en kopen ze voor hun leden materialen in (zoals potten, kunstmest en etiketten). Sommige afdelingen organiseren één of twee keer per jaar een tentoonstelling of verkoopbeurs.

In Nederland en België heeft Succulenta in totaal 25 afdelingen. Hieronder treft u deze afdelingen aan.  Als een afdeling activiteiten organiseert, een eigen website heeft of een nieuwsbrief/blaadje publiceert, dan kunt u dat op hun deel zien.


Achterhoek

Contactpersoon

Mw. A. Heijnen, e-mail

Afdelingsblad Ad Rem januari 2016 ; februari 2016; maart 2016; april 2016; mei 2016; juni 2016; juli 2016; september 2016;oktober 2016; november 2016; december 2016; januari 2017; februari 2017; maart 2017; april 2017; mei 2017; juni 2017; juli 2017; september 2017; oktober 2017; november 2017

Afdelingsbijeenkomsten 2e donderdag van de maand | Aanvang 20.00 uur

Kruidenhof te Mallum | Mallumse Molenweg 39 | Eibergen


Amstel- en Eemland

Contactpersoon

Dhr. G.H. Veenendaal e-mail

Afdelingsbijeenkomsten

2e dinsdag van de maand | Aanvang 20.00 uur

Lelyschool | Lopes Diaslaan 2 | Hilversum


Dordrecht

Contactpersoon

Dhr. J. Schotman e-mail

Afdelingsbijeenkomsten

2e donderdag van de maand | Aanvang 19.30 uur

J. Schotman | Haaswijkweg-West 118 |3319 GE Dordrecht


Drenthe

Contactpersoon

Dhr. H.A. Mecklenfeld e-mail

Bijeenkomsten zijn in zalencentrum Muller | Paltz 7 | Beilen |Aanvang 20.00 uur

Programma 2017

plantenverloting/ plant v d maand

Woensdag      1  februari          Dia-avond  door P.Ende.                                   H. Gringhuis

Vrijdag            3  maart              Dia-avond  door H.Mecklenfeld                      K. Olde.

Maandag        20 april                  Vergadering met afdeling Groningen.

Woensdag      5   april               Kasbezoek  bij  M.Twilhaar.

Zaterdag         8   april                Ledenvergadering-Succulenta

Woensdag      3   mei                 Kasbezoek  bij  L.Sneeloper.

Zaterdag         3   juni                Opendag  Ubbink

Woensdag      14  juni                 Kasbezoek  bij  H.Mecklenfeld.

Woensdag      13  september    Kasbezoek  bij  P.Ende

Woensdag      11  oktober         Dia-avond  door  H.Mecklenfeld                   H. Mecklenfeld

woensdag       8  november    Lezing Mevr.C.Keizer-Zinsmeester                P. Ende.

Donderdag     7  december    Jaarvergadering                                                  nader in te vullen


Eindhoven

Contactpersoon

Roelof Salters e-mail

Afdelingsblad

Afdelingsbijeenkomsten

2e maandag van de maand | Aanvang 19:30 uur

De Hoeksteen | Gerritsonlaan 1A | 5624 JL Eindhoven | Tel: 040-2372448


Fryslân

Contactpersoon

Dhr. H. Sleifer e-mail

Website

Afdelingsbijeenkomsten

1e of 2e zaterdag van de maand | Aanvang 9.30 uur

Bos van Ypey | Tytjerk


Gorinchem / ’s-Hertogenbosch

Contactpersoon

Dhr. A. van Zuijlen e-mail

Afdelingsblad Gorboschia januari 2016, april 2016, juli 2016, oktober 2016, januari 2017, april 2017; oktober 2017

Bijeen komsten zijn in het algemeen op de tweede maandag van de maand in Herberg ‘de Prins’ | Hoogstraat 50 | 5258 BE Berlicum

Programma 2017

Maandag 9 januari          Jaarvergadering; zaaiwedstrijd

Maandag 13 februari      Lezing: I Love………      door Frans Mommers

Maandag 13 maart          Lezing:  Over de Antillen door Peter van Dongen

Maandag 10 april            Plantenkeuring; fotowedstrijd

Maandag 8 mei                Lezing: Bloemsierkunst door???

Zterdag 20 mei                 Cactusreisje samen met de afdelingen Eindhoven en Tilburg, opstapplaats: “CEPU Constructions bv” Mandenmaker 30, 5253 RC                                                   Nieuwkuijk

Maandag 5 juni                 2e Pinksterdag Open Kas bij: Andre van Zuijlen; Frans en Tonny Mommers; Cees en Marleen Pulles; Hans Biesheuvel

Zaterdag 12 juni                Open kas bij Hans Sleutjes

Maandag ? juli                    Open kas met BBQ bij Frans en Tonny Mommers

Maandag 14 augustus      Open kas bij Jan Nelis

Maandag 11 september   Lezing samen met Eindhoven en Tilburg. Organisatie Afdeling: Gorinchem – ‘s-Hertogenbosch

Maandag 9 oktober           Canarische eilanden door Ben Wijffelaars

Maandag 13 november     Lezing:   ? door Bertus Spee

Maandag 11 december     Doe avond


Gouda e.o.

Contactpersoon

Dhr. J. Schouten e-mail

Afdelingsblad Cactusgoud januari 2016, februari 2016; maart 2016; april 2016; mei 2016; september 2016; oktober 2016; september 2016; januari 2017februari 2017; maart 2017; april 2017; mei 2017; september 2017; oktober 2017; november 2017; december 2017

Afdelingsbijeenkomsten

3e donderdag van de maand | Aanvang 20.00 uur

Zalencentrum ‘De Veste’ | Ridder van Casweg 300 | Gouda


Groningen en Ommelanden

Contactpersoon

Dhr. W. ten Hoeve e-mail

Voor het afdelingsblad GSP (Grunneger Succulenten Proat): zie de website

Afdelingsblad GSP januari 2016; april 2016; januari 2017;

Bijeenkomsten zijn in het algemeen iedere derde maandag van de maand in de zaal van de buurt- en speeltuinvereniging ‘Selwerd’ | Elzenlaan 72 | Groningen | info: 050-5711354|Aanvang 19.30 uur

Programma 2017 (onder voorbehoud)

16-1                   Jaarvergadering. Lezing door Lute Hilberts over kuipplanten.

20-2                   Lezing door Coby Keizer over cristaten in Mexico.

20-3                   Lezing door Geert Borgonje over Aizoaceae (mesembs) en eventueel nog wat over aasbloemen.

24-4                   Lezing door Bertus Spee over Patagonië (gezamenlijke avond met de afdeling Drenthe).

15-5                   Onderlinge verkoop en planten van de maand. Demonstratie zaaimethodes. Lezing over zaaien bij kwekerij Bronsema.

22-6 (donderdag)  Kasje kijken bij Jannes Uuldersma, Rudolf Schwab en Henk Wolven.

mei/juni             Bezoek van Ortsgruppe Bremen.

18-9                   Lezing door Nico Uittenbroek over New Mexico Tour en Texas.

16-10                 Lezing door Hans Huizing over succulenten van de Oostkaap.

20-11                 Hans Jonker met een film over de natuur van Noorwegen, en andere korte natuurfilms.

18-12                 Jaarvergadering. Lezing door …….

 


Haag- en Westland

Contactpersoon

Peter Beurskens peterbeurskens@casema.nl

nieuwsbrief februari 2016; juli 2016; september 2016; februari 2017; april 2017; mei 2017; juni 2017; juli 2017; augustus 2017; oktober 2017

Afdelingsbijeenkomsten

In het algemeen iedere 4e dinsdag van de maand om 20:00 (zaal open vanaf 19:30)
Gebouw Middin, voorheen Steinmetz/de Compaan | Huis te Landelaan 492 | 2283 VJ | Rijswijk
Parkeren en 1x koffie gratis. Introducee’s met groene interesse of bijna groene vingers zijn van harte welkom.
Op de avonden is er in de pauze een verloting van succulente planten.

Programma 2017

28 februari     Nico Uittenbroek met een lezing over Mexico en Texas.

28 maart         Piet Verschuren met Peru.

1 en 2 april     Promotiestand Kom in de Kas. Locatie Bospolder te  Honselersdijk.

25 april            Doe avond: zaaien-enten-verspenen en gewasbescherming.

6 mei               Van 09.30 – 17.00 uur open dag bij 3 leden van de vereniging.

Jan en Ciska Koenen,  Ambachtsweg 76, 2291 EZ Wateringen.

Frans Veenman, Sint Jorispad 10, 2671 MZ  Naaldwijk.

Aad Vijverberg, Molenbroeklaan 65, 2675 LJ Honselersdijk.

23 Mei              Leden inbrengavond met ruilbeurs.

24 juni              De jaarlijkse excursie dag:  bestemming  volgt.

27 juni              inloopavond bij een der leden of beroepskwekers.

25 juli                inloopavond bij een der leden.

22  augustus    Peter Beurskens toont en vertelt over zijn verzameling.

26 september  Wim de Kan met alles over plantenfysiologie.

 


Haarlem e.o.

Contactpersoon

Henk van der Zouwen e-mail

Afdelingsbijeenkomsten

3e woensdag van de maand | Aanvang 20:00 uur

Arthur van Schendelplantsoen 2
Haarlem (Noord)

 

Informatie:  I. van der Zouwen | Tel: 06-12256825


Den Helder

Contactpersoon

J.H.M. Janssen e-mail

Afdelingsbijeenkomsten

2e zaterdag van de maand | 14.00 uur

Oranjerie De Groene Parel | Soembastraat 83 | 1782 SM Den Helder | Tel: 0223-614206


Hoeksche Waard

Contactpersoon

Mw. J. Hoogvliet-Blok | Tel: 0186- 617925

Afdelingsbijeenkomsten

2e donderdag van de maand | Aanvang 20.00 uur

Natuurbezoekerscentrum ‘Hoeksche Waard’ | Rijkshaven | Numansdorp


Maas en Peel

Contactpersoon

Dhr. W. Rooijakkers e-mail

Website

Afdelingsblad winter 2015; voorjaar 2016; zomer 2016; najaar 2016; winter 2016;voorjaar 2017; zomer 2017; herfst 2017

Bijeenkomsten zijn in feestzaal LimianZ | Kaldenkerkerweg 182b | 5915 AH Venlo | Aanvang 20.00 uur | Info: 077-3548969

Programma 2017

21 februari          Jaarvergadering met verloting.

28 maart              Jochumhof, doe-avond

25 april                 Presentatie fam Linden, bloeiend Namaqualand, voorjaar in Zuid Afrika.

21 mei                  Open kas, bij diverse leden. Info: williejan@planet.nl

28 mei                  Cactus en vetplanten Beurs door de afdeling Maas en Peel in Tuincentrum Velden,

27 juni                  Bijeenkomst bij de familie van Eck.

Juli-augustus Uitstapje naar Duitsland en afdelingsexcursie, nadere info volgt.

22  augustus       Jochumhof, doe-avond.

26 september    Presentatie door Dhr Geelring en Dhr Rooijakkers.

24 oktober          Interactieve plantherkenning door Dhr Rooijakkers.

28 november     Presentatie door Dhr Goertzen, Der Nordwesten Argentiniens (deel 2)

19 december     foto’s en presentaties van en door leden.

 


Nijmegen e.o.

Contactpersoon Mw. R. Maessen-Claessen e-mail

Afdelingsblad Noviocactum februari 2016 , maart 2016, special edition maart 2016, april 2016, mei 2016, juni 2016, juli 2016,augustus 2016; september 2016november 2016; december 2016; januari 2017; februari 2017; maart 2017; april 2017; mei 2017; juni 2017; juli 2017; augustus 2017; september 2017; oktober 2017; november 2017

bijeenkomsten zijn over het algemeen de 1e dinsdag van de maand | Aanvang 19.30 uur

HELICON opleidingen, Marga Klompélaan 37, 6532 SB, Nijmegen

Programma 2017

10 jan       Nieuwjaarsborrel bij Theo en Loes

7 febr       Jaarvergadering +

7 maart    Andre van Zuijlen lezing over Chili

4 april       Hans Huizing: bollen en knollen van Zuid Afrika

9 mei        ?????

6 juni        Kasbezoek Gerard en Truus

18 juni      40e  Bijzondere Plantenmarkt in de Kolping

4 juli         Kasbezoek Andre van Zuijlen

1 aug        Kasbezoek Ludwig

5 sept       Zaailingen en “iets” met planten ; doe-avond

3 okt         Lezing Ludwig

7 nov        Makroquiz

12 dec      Lezing door eigen leden: Tenerife/ La Palma


Tilburg

Contactpersoon

Dhr. Pim van Halteren e-mail

Afdelingsbijeenkomsten

2e maandag van de maand | Aanvang 20.00 uur

De Poorten | Hasseltstraat 194 | Tilburg


Voorne-Putten en Rozenburg

Contactpersoon

Dhr. P. Verschuren e-mail

Afdelingsbijeenkomsten

1e donderdag van de maand | Aanvang 20.00 uur

Lex Mooiweer | Hoefweg 3 | 3233 LG | Oostvoorne


Wageningen e.o.

Contactpersoon

Mw. C. Geris e-mail

Afdelingsblad Xerophyta februari 2016, april 2016, juni 2016, september 2016, december 2016; februari 2017; april 2017; juni 2017; september 2017

Afdelingsbijeenkomsten

Programma 2017

9 maart       Praatavond over zaaien en fotograferen.

13 april        Lezing door Wiebe Bosma over zijn reis door India.

29 april        Deelname aan geraniummarkt in Veenendaal.

8 juni           Praatavond en plantenkeuring.

17 juni         Open tuindag en kasbezoek bij Evert Weijman i.s.m. Groei en Bloei.

21 juni         Kasbezoek bij Eric van Workum.

24 aug.        Zomeravondbijeenkomst bij Lies Oudshoorn.

14 sept.      Zaaiwedstrijd, fotowedstrijd en foto’s Johan Timmermans.

12 okt.        Grote najaarsverloting.

9 nov.          Lezing door Hans Huizing over Succulenten in de Oostkaap.

14 dec.        Gezellige avond.

Aanvang 20.00 uur

Speeltuinvereniging ‘Tuindorp’ | Floralaan 20-B | 6707 HR Wageningen


 

West-Brabant

Contactpersoon

Dhr. H. Schippers e-mail

Afdelingsbijeenkomsten

3e zaterdag van de maand | Aanvang 14.00 uur

Café Marktzicht | Markt 50 | Etten-Leur


West-Friesland

Contactpersoon

R. Wiecherink e-mail

Afdelingsbijeenkomsten

Laatste vrijdag van de maand | Aanvang 20.00 uur

Wijkcentrum Kersenboogerd | Brederodegracht 1 | Hoorn


Zaanstreek-Waterland

Contactpersoon

Mw. A. van Leeuwen e-mail

Website

Afdelingsblad

Afdelingsbijeenkomsten

1e vrijdag van de maand | Aanvang 19.30 uur

‘De Springplank’ | Saenredamstraat 34 | Assendelft | Info: 075-6400465 (alleen tijdens clubavond)


Zeeland

contactpersoon

Dhr. H. Weezepoel e-mail

Website www.zeeculenta.nl

Afdelingsblad Zeeculenta januari 2016; februari 2016maart 2016; april 2016; mei 2016; juni 2016; augustus 2016; oktober 2016; november 2016; december 2016; januari 2017; februari 2017; maart 2017; april 2017; mei 2017; juni 2017; augustus 2017; september 2017; oktober 2017; november 2017

Afdelingsbijeenkomsten

Laatste vrijdag van de maand m.u.v. juli en december dan is er geen bijeenkomst

Het Arendshuis, Torenring 46, ’s Heer-Arendskerke


Zuid-Limburg

Contactpersoon

Dhr. H. Ruinaard email

Afdelingsbijeenkomsten

1e dinsdag van de maand | Aanvang 19.30 uur

Gemeenschapshuis | Hoofdstraat 12 | Schimmert | Info: 045-4042504

Programma 2017

7 februari         jaarvergadering + lezing Jan & Anny Linden: Bloeiende planten in eigen kas in 2016. Jaarverslagen 2016, Jaarprogramma 2017 en verslag kascontrolecommissie.

7 maart             Frans Mommers: Zuid-Afrika, landschappen met zijn Flora en Fauna (2014)

4 april               Mieke Geuens en René Goris: Sonora 2011

2 mei                Andre van Zuylen: Baja California noord 2014

6 juni                Jan & Anny Linden: kasbezoek vanaf 19.00 uur.

5 september    Praatavond: Plantenverkoop, verloting en foto’s van eigen leden.

3 oktober          Heinz-Georg Görtzen: Lobivien aus eigene Sammlung

7 november     Jan & Anny Linden: Onderweg naar Richtersveld


Zwolle

Contactpersoon

Mw. W. Adams-Blom e-mail

Afdelingsbijeenkomsten

2e dinsdag van de maand | Aanvang 19.30 uur Doepark Nooterhof | Goertjesweg 1 | 8013 PA | Zwolle

Programma 2017

10 januari        Jaarvergadering
Margriet Schuur: tuinreis door Duitsland.

14 februari      Henk Viscaal “Zwerven door Namibie”

14 maart          Locatie: Graspieper 38, IJsselmuiden
Peter van Steijn met kweektechnieken deel 2
na de pauze toont Jan Slagers natuurfoto’s.

11 april             Luuk Vermeer “planten en landschappen in de prachtige  Dolomieten”

16 mei              Tuin/ kasbezoek bij Jan Lubbers in Twello.

12 september  Opening van het nieuwe seizoen met een kasbezoek bij Simon Meijers in Dronten.

10 oktober        Nico Uittenbroek “Conophytums en andere interessante planten”

14 november   Geert Borgonje, Onderwerp wordt nog bepaald.

12 december    Wiebe Bosma “Faranji in Etiopië”.