skip to Main Content

Het lidmaatschap geeft recht op het toetreden tot een van de lokale afdelingen, dit is echter niet verplicht. Elke afdeling voegt de naam Succulenta toe aan de naam van de plaats of regio waar zij haar activiteiten uitoefent. Men kan echter alleen lid worden van een afdeling als men lid is van de landelijke vereniging. Leden van de vereniging hebben stemrecht, maar kunnen hun lidmaatschapsrechten slechts uitoefenen in één afdeling.

De afdelingen stellen zelf hun lidmaatschapbijdrage vast. In ruil voor die bijdrage organiseren zij regelmatig (meestal maandelijks) bijeenkomsten waarbij lezingen worden gegeven, planten worden geruild of verkocht, organiseren ze busreisjes naar succulentenkwekers en kopen ze voor hun leden materialen in (zoals potten, kunstmest en etiketten). Sommige afdelingen organiseren één of twee keer per jaar een tentoonstelling of verkoopbeurs.

In Nederland heeft Succulenta in totaal 21 afdelingen. Hieronder treft u deze afdelingen aan. Als een afdeling activiteiten organiseert, een eigen website heeft of een nieuwsbrief/blaadje publiceert, dan kunt u dat op hun deel zien.


De Achterhoek

Contactpersoon

Mw. A. Heijnen e-mail

Afdelingsbijeenkomsten

2e donderdag van de maand | Aanvang 20.00 uur

Kruidenhof te Mallum | Mallumse Molenweg 39 | Eibergen

Jaarprogramma 2021
Let op: onderstaand programma is onder voorbehoud!
14-01-2021 vervalt
11-02-2021 vervalt
11-03-2021 vervalt ??
08-04-2021 vervalt ??
mei 2021 Lenteweekend ??
mei 2021 Eind mei reisje ??
10-06-2021 Tuinbezoek
08-07-2021 Tuinbezoek
09-09-2021 Lezing Gert Ubink ??
14-10-2021 Ruilavond ??
11-11-2021 Verzorgd door eigen leden ??
09-12-2021 Praat-spel-fotoavond ??

Dordrecht e.o.

Contactpersoon

Dhr. J. Schotman e-mail

Afdelingsbijeenkomsten

2e donderdag van de maand | Aanvang 19.30 uur

J. Schotman | Haaswijkweg-West 118 |3319 GE Dordrecht


Eindhoven

Contactpersoon

Roelof Salters e-mail

Afdelingsbijeenkomsten

2e maandag van de maand | Aanvang 19:30 uur

De Hoeksteen | Gerritsonlaan 1A | 5624 JL Eindhoven | Tel: 040-2372448

Jaarprogramma 2021
Vergaderdata:

• 11 januari
• 8 februari
• 8 maart
• 12 april
• 10 mei
• 14 juni
• juli en augustus vakantie
• 13 september (zo mogelijk DBA)
• 11 oktober
• 8 november
• 13 december


Gorinchem – ’s-Hertogenbosch

Contactpersoon

Dhr. A. van Zuijlen e-mail

Afdelingsbijeenkomsten

In het algemeen op de 2e maandag van de maand

Herberg ‘de Prins’ | Hoogstraat 50 | 5258 BE Berlicum


Gouda e.o.

Contactpersoon

Dhr. J. Schouten e-mail

Afdelingsbijeenkomsten

3e donderdag van de maand | Aanvang 20.00 uur

Zalencentrum ‘De Veste’ | Ridder van Casweg 300 | Gouda


Groningen en Ommelanden

Contactpersoon

Veroniek Bicknese e-mail

Website: www.cactusclubgroningen.nl

Afdelingsbijeenkomsten

In het algemeen op de 3e maandag van de maand | Aanvang 19.30 uur

Buurt- en speeltuinvereniging ‘Selwerd’ | Elzenlaan 72 | Groningen | Tel: 050-5711354

Voor het afdelingsblad GSP (Grunneger Succulenten Proat): zie de website

Jaarprogramma 2021
Let op: onderstaand programma is onder voorbehoud!
18-01-2021 geen bijeenkomst
15-02-2021 Jaarvergadering, presentatie nog onbekend
15-03-2021 Lezing door Rudolf Schwab over bloei bij cactussen
19-04-2021 Lezing door Bertus Spee over restant Namibië en Cuba
17-05-2021 Onderlinge verkoop; plant van de maand en iets extra’s
21-06-2021 Kasje kijken
juli-augustus Zomeractiviteiten
20-09-2021 Nog niet bekend
18-10-2021 Lezing door Wiebe Bosma over Ethiopië
15-11-2021 Nog niet bekend
20-12-2021 Datum staat nog niet vast! Jaarvergadering. Bijdragen nog niet bekend.

Haag- en Westland

Contactpersoon

Peter Beurskens e-mail

Afdelingsbijeenkomsten

In het algemeen op de 4e dinsdag van de maand | Aanvang 20:00 (zaal open vanaf 19:30)

Wijk- en dienstencentrum De Wiekslag | Molenbrink 68A | 2553 GR | Den Haag (Loosduinen)

Parkeren en 1x koffie gratis. Introducees met groene interesse of bijna groene vingers zijn van harte welkom.
Op de avonden is er in de pauze een verloting van succulente planten.


Haarlem e.o.

Contactpersoon

Henk van der Zouwen e-mail

Afdelingsbijeenkomsten

3e woensdag van de maand | Aanvang 20:00 uur

Arthur van Schendelplantsoen 2 | Haarlem (Noord) | Tel: 06-12256825


Den Helder e.o.

Contactpersoon

J.H.M. Janssen e-mail
(en elke woensdagmiddag op de hortus aanwezig in de succulentenkas)

Afdelingsbijeenkomsten

2e zaterdag van de maand | Aanvang 14.00 uur

Hortus Overzee | Soembastraat 83 | 1782 SM Den Helder | Tel: 0223-614206

Jaarprogramma 2020
18 januari     jaarvergadering
8 februari     Film Sonora desert
7 maart         Zaaien en enten (film en praktijk)
18 april (zaterdag voor Pasen) Wiebe Bosma Madagaskar deel 1
9 mei            Orchideeënhoeve te Luttelgeest
6 juni            Ubink (afgelast)
juli en augustus vakantie
12 september    Andre van Zuijlen lezing Peru
10 oktober         Film onderwerp op verzoek leden
14 november     Cor Wonnink Mexico (46 jarige bestaan Succulenta Den Helder)
19 december     Coby en Anjo Keizer

Hoeksche Waard

Contactpersoon

Dhr. J. Magnin | Tel: 078-6131283

Afdelingsbijeenkomsten

2e donderdag van de maand | Aanvang 20.00 uur

Natuurbezoekerscentrum ‘Hoeksche Waard’ | Rijkshaven | Numansdorp


Maas en Peel

Contactpersoon

Dhr. W. Rooijakkers e-mail

Facebook: Succulenta afdeling Maas en Peel

Afdelingsbijeenkomsten

Café ‘De Hazewind’ | Herungerweg 200 | 5913 HD Venlo | Aanvang 20.00 uur

Jaarprogramma 2020
Dinsdag         28 – 1    Andre van Zuijlen, Namibië.
Dinsdag         18 – 2    ALV en verloting.
Dinsdag         24 – 3   Doe-avond in de Jochumhof te Steijl.
Zondag          19 – 4  Beurs Exotisch Plantencentrum Ospel.
Beurs voor liefhebbers van cactussen, succulenten en exotische planten.
Locatie: Waatskamp 150, Ospel 6035BV
Voor informatie: info@plantencentrumospel.nl

Dinsdag         28 – 4    ledenbijeenkomst. Thema-avond Haworthia
Zondag          17 –  5    Open Kas afdeling Maas en Peel.  10.00 tot 16.00 uur.
Voor informatie: williejan@planet.nl

Dinsdag         26 – 5    ledenbijeenkomst. Lezing door Mieke Geuens: “Ario en zo.”
Dinsdag         23 – 6    ledenbijeenkomst rondom kas van een lid. (afgelast)

Zondag         28 –  6  Beurs Maas en Peel. (afgelast!)
De afdeling organiseert in tuincentrum Velden een beurs voor liefhebbers van cactussen,
succulenten en exotische planten.
Er zijn liefhebbers met een kraam en handelaren uit België, Duitsland en Nederland.
De Succulenta infostand is aanwezig alsmede catering.
De beurs is tevens een plek waar ieder jaar weer veel liefhebbers elkaar treffen.
Gezellig en altijd wat leuks te vinden. Toegang gratis.
Locatie Vorstweg 60, Velden 5941NV. Openingstijden 10.00-16.00 uur.
Voor meer informatie beurs-maas-peel@hotmail.com

Zaterdag        11 – 7    Maas en Peel, excursie naar West Vlaanderen (afgelast!)
Voor info: williejan@planet.nl

Dinsdag         25 – 8   Maas en Peel, doe-avond in de Jochumhof te Steijl.
Dinsdag         22 – 9   Maas en Peel, ledenbijeenkomst.
Dinsdag        27 – 10   Kees v. Berkel met een lezing over Agaven en Afrikaanse knollen (onder voorbehoud!)
Dinsdag        24 – 11   Maas en Peel, ledenbijeenkomst (onder voorbehoud!)
Dinsdag        15 – 12   Maas en Peel. Interactieve plantenherkenning, W. Rooijakkers (onder voorbehoud!)


Nijmegen e.o.

Contactpersoon

Mw. R. Maessen-Claessen e-mail

Afdelingsbijeenkomsten

In het algemeen de 1e dinsdag van de maand | Aanvang 19.30 uur

HELICON opleidingen | Marga Klompélaan 37 | 6532 SB Nijmegen

Jaarprogramma 2020

7 jan    Nieuwjaarsborrel bij Theo en Loes

4 febr  Jaarvergadering; Johanna: reisje met de Belgen (2)

10 maart  Riet: reis naar Madagaskar

7 april  Ludwig: praktijkavond

12 mei Planten op tafel (afgelast)

23 mei Dagje uit: Rikus, Gerrit Melissen, Zuidas Amsterdam

2 juni   Bezoek Johanna

21 juni 43e Bijzondere Plantenmarkt in de Kolping (afgelast)

7 juli     kasbezoek Mireille/Ludwig (indien mogelijk!)

4 aug   kasbezoek Mireille/Ludwig

? sept  Wiebe Bosma: Madagaskar 1

? okt    Ludwig: Argentinië 2020

? nov   Theo: eigen planten

? dec   Mireille: macro quiz


Tilburg

Contactpersoon

Dhr. Pim van Halteren e-mail

Afdelingsbijeenkomsten

2e maandag van de maand | Aanvang 20.00 uur

De Poorten | Hasseltstraat 194 | Tilburg


Voorne-Putten en Rozenburg

Contactpersoon

P.C. de Jong e-mail

Afdelingsbijeenkomsten

1e donderdag van de maand | Aanvang 19.30 uur


Wageningen e.o.

Contactpersoon

Mw. C. Geris e-mail

Afdelingsbijeenkomsten

In het algemeen op de 2e donderdag van de maand | Aanvang 20.00 uur

Speeltuinvereniging ‘Tuindorp’ | Floralaan 20-B | 6707 HR Wageningen

Jaarprogramma 2020

9 jan       Jaarvergadering en foto’s kijken
13 febr    Lezing door Peter Knippels over “Bollen van over de hele wereld”
12 mrt    Praatavond met extra aandacht voor het zaaien
9 april    Lezing door Wiebe Bosma over “Cactussen en koeien in Rio Grande do Sul”
9 mei      Kasbezoek bij Ad van der Mispel
13 mei    Excursie naar België
30 mei   Kasbezoek bij Coert van Dijk en Evert Weijman (afgelast!)
11 juni    Doe-avond over enten (afgelast)
17 juni    Kasbezoek bij Eric van Workum (afgelast)
13 aug     Zomeravondbijeenkomst bij Ben Tänzer
10 sept    Fotowedstrijd en foto’s Johan Timmermans
8 okt        Grote najaarsverloting
12 nov     Lezing
10 dec     Gezellige avond (afgelast!)


West-Brabant

Contactpersoon

Dhr. H. Schippers e-mail

Afdelingsbijeenkomsten

3e zaterdag van de maand | Aanvang 14.00 uur

PRAOTUIS | Achter de Molen 17 | Etten-Leur

Jaarprogramma 2020

18 januari  – Lezing van Kees van Berkel over Agaves.
8 februari  – Lezing van Evert Smienk over Gran Canaria.
14 maart    – plantenveiling
18 april      – doe dag waaronder zaaien, enten , stekken, verpotten en wat er ter sprake komt
25 april      – cactus reisje in samenwerking met de afd. Turnhout.
9 mei          – plantenkeuring en een lezing door Evert Smienk met foto’s van cactus liefhebbers.
18 oktober – Jaarlijkse beurs afgelast!!


West-Friesland

Contactpersoon

R. Wiecherink e-mail

Afdelingsbijeenkomsten

Laatste vrijdag van de maand | Aanvang 20.00 uur

Wijkcentrum Kersenboogerd | Brederodegracht 1 | Hoorn

Jaarprogramma 2020

Vrijdag 17 januari     jaarvergadering

Vrijdag 28 feb           lezing Wiebe Bosma over Madagascar deel 2

Vrijdag 27 mrt          lezing Andre van Zuijlen over Cuba

Vrijdag 17 april         lezing Ludwig Bercht over Paraguay

Zaterdag 16 mei        excursie, bestemming België

Zondag 7 juni            Kasje kijken bij… (afgelast)

Vrijdag 19 juni          Onderlinge plantenbeurs (afgelast)

Vrijdag 28 aug          bijpraatavond bij…

Vrijdag 30 okt           lezing Wiebe Bosma over Tanzania

Vrijdag 27 nov           Werk van eigen leden


Zaanstreek-Waterland

Contactpersoon

Mw. A. van Leeuwen e-mail

Website: www.succulentazw.nl

Afdelingsbijeenkomsten

1e vrijdag van de maand | Aanvang 19.30 uur

‘De Springplank’ | Saenredamstraat 34 | Assendelft | Tel: 075-6400465 (alleen tijdens clubavond)

Jaarprogramma 2020

6 mrt   : lezing Ludwig Bercht: Reisverslag Bolivia
3 apr    : lezing Wiebe Bosma : Madagaskar
5 apr    : onze beurs (uitgesteld!)
1 mei    : nog niet definitief
17 mei  : open dag cactuskassen (afgelast)
5 juni   : kasbezoek (afgelast)
6 juni   : open dag Ubink (afgelast)
2 okt : ledenbijeenkomst met plantenkeuring


Zeeland

contactpersoon

Dhr. K. de Meij e-mail

Website: www.zeeculenta.nl

Afdelingsbijeenkomsten

Iedere laatste vrijdag van de maand m.u.v. juli en december dan is er geen bijeenkomst

Het Arendshuis | Torenring 46 | ’s Heer-Arendskerke

Jaarprogramma 2020

31 januari          Jaarvergadering
28 februari       De kwis, niet zomaar een kwis
27 maart            Alles over zaaiwinning en zaaien, zaaiwedstrijd.
24 april              Evert Smienk of Bertus Spee met een presentatie.
29 mei                Koos en eventueel anderen met hun ervaringen over o.a. de hobby en facebook.
26 juni               Op locatie bij Piet Hermes. (afgelast)
28 augustus      Kasbezoek bij Koos en ontvangst bij Piet Hermes afgelast!
25 september    Het geslacht Escobaria
30 oktober         Een inleider uit de sprekerslijst. Bij voorkeur Wiebe Bosma.
27 november     Meerdere leden kunnen een presentatie geven.


Zuid-Limburg

Contactpersoon

Dhr. H. Ruinaard e-mail

Afdelingsbijeenkomsten

1e dinsdag van de maand | Aanvang 19.30 uur

Gemeenschapshuis | Oranjeplein 10 | Schimmert | Tel: 045-4042504

Jaarprogramma 2020

4 februari – Jaarvergadering: jaarverslag secretaris en penningmeester + plaatjes van leden

3 maart – Bertus Spee: Peru 2019, deel 1

7 april – Jacques Baltis: Uzbekistan

5 mei – Jan & Anny Linden: Namibië

2 juni – geen bijeenkomst

13 juni – Barbecue bij Jan & Anny Linden; aanvang 15.00 uur (afgelast!)

1 september – Praatavond: plaatjes van eigen leden

6 oktober – Willy Odekerke: 25 jaar cactussen

3 november – Henk Ruinaard: USA reis 2020


Zwolle

Contactpersoon

Mw. W. Adams-Blom e-mail

Afdelingsbijeenkomsten

2e dinsdag van de maand | Aanvang 19.30 uur

MFC ‘De Bolder’ | Dobbe 29 | 8032 JW Zwolle

Jaarprogramma 2021

De jaarvergadering d.d. 12 januari gaat niet door !

Onderstaand programma onder voorbehoud:

09-02-2021 Ludwig Bercht
09-03-2021 Jan en Annie Linden
13-04-2021 Avond in eigen beheer, invulling nog niet bekend
11-05-2021 Kasbezoek bij Peter van Steijn
14-09-2021 Gert Ubink
Back To Top