Skip to content

De vereniging stelt zich ten doel het verbreden van de kennis omtrent succulente planten en het aankweken van de liefde ervoor, in de eerste plaats onder haar leden, doch ook daarbuiten, met de volgende middelen:

  1. het uitgeven van een tijdschrift genaamd Succulenta;
  2. het uitgeven van het verenigingsnieuws, dat tevens het officiële verenigingsorgaan is;
  3. het uitgeven of doen van andere publicaties;
  4. het bevorderen van contacten tussen de leden, onder meer door stichten van afdelingen;
  5. het bevorderen en onderhouden van internationale contacten op het gebied van succulenten;
  6. het bevorderen van studie op het gebied van succulente planten;
  7. het geven van voorlichting, het verstrekken van zaden en planten, het bieden van ruilmogelijkheden, het houden van tentoonstellingen en excursies
  8. alle andere wettelijke middelen welke het omschreven doel bevorderen.

De Vereniging stelt zich mede ten doel de bescherming van de natuur, in het bijzonder waar het succulenten betreft. Zij zal initiatieven welke op dit doel gericht zijn zelf nemen en/of bevorderen en ondersteunen.

Personen of instellingen kunnen lid worden van de vereniging. Zij worden in het ledenregister ingeschreven nadat zij hun contributie hebben voldaan.

 

Back To Top