Skip to content

De Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op zaterdag 20 april 2024 in de Botanische tuin Jochumhof.
Op de genoemde website vindt u een kaart met de parkeerplaats.

Route:
– door Tegelen rijdt u naar Steyl (één rechte weg).
– bij Steyl neemt u de tweede afslag (bij rotonde) het dorp in.
– volg de borden “veerpont (afbeelding) Baarlo”.
U komt uit op een plein met aan de linkerhand de frietkiosk (frituur ‘t Vaer). Vlak daarvoor is de ingang.

Adres: Veerweg 1b | 5935 BK Steyl (gemeente Venlo)

Programma

10:00 Ontvangst met koffie
10:30 Algemene Ledenvergadering
12:30 Lunch
13:30 Rondleiding met gids door de Jochumhof en de kas

Agenda Algemene Ledenvergadering

  1. Opening door de voorzitter
  2. Mededelingen en binnengekomen en uitgegane stukken.
   Oproep kandidaten bestuur
  3. Stilstaan bij overleden leden
  4. Huldiging van de jubilarissen die 40, 50 of 60 jaar lid zijn
  5. Goedkeuring notulen van de ALV 2023 d.d. 20 mei 2023 (zie verenigingsnieuws augustus 2023)
  6. Jaarverslag van de secretaris over 2023 (verenigingsnieuws april 2024)
  7. Financieel verslag over 2022 (verenigingsnieuws april 2023)
  8. Verslag van de kascommissie
  9. Verkiezing nieuwe kascommissie
  10. Begroting 2024 (verenigingsnieuws februari 2024)
  11. Vaststellen contributie 2025
  12. Bestuurswijzigingen
  13. Verslag van de instellingen (verenigingsnieuws april 2024)

 1. Vaststelling datum en, indien mogelijk, locatie voor de ALV 2025
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

Aanmelden

Iedereen die wenst deel te nemen aan de ALV wordt dringend verzocht dit uiterlijk 1 april 2024 aan de secretaris door te geven: secretaris@succulenta.nl

Partnerprogramma

Er zijn voor partners volop mogelijkheden, zoals bijv. de nabijgelegen kloostertuin (op loopafstand), het Missiemuseum van de paters of het keramiekcentrum. In het aprilnummer volgen hierover nadere mededelingen.

Afdelingsafgevaardigden

Om uw afdeling op de ALV te vertegenwoordigen dient uw mandaat voor aanvang van de ALV in het bezit van de secretaris te zijn. Tevens dient de ledenlijst van uw afdeling met de stand per 1 januari 2024 in het bezit van de ledenadministrateur te zijn. Dit om het aantal stemmen dat u vertegenwoordigt vast te kunnen stellen. Voor 1 april 2024 moet verder het jaaroverzicht en het financiële jaaroverzicht aan de secretaris zijn toegestuurd.

Back To Top