skip to Main Content

De Algemene Ledenvergadering (21 mei 2022) zal, indien dat mogelijk is, plaatsvinden in de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht.
Het adres is: Budapestlaan 17, 3584 CD Utrecht

Programma

10:00 Ontvangst met koffie
10:30 Eerste deel Algemene Ledenvergadering
12:30 Lunch met broodjes
13:30 Tweede deel Algemene Ledenvergadering
15:00 Sluiting

Agenda Algemene Ledenvergadering

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen en binnengekomen en uitgegane stukken
 3. Stilstaan bij overleden leden
 4. Huldiging van de jubilarissen die 40, 50 of 60 jaar lid zijn
 5. Goedkeuring notulen van de ALV 2021 d.d. 16 oktober 2021 (zie verenigingsnieuws december 2021)
 6. Jaarverslag van de secretaris over 2021 (verenigingsnieuws april 2022)
 7. Financieel verslag over 2021 (verenigingsnieuws april 2022)
 8. Verslag van de kascommissie
 9. Verkiezing nieuwe kascommissie
 10. Begroting 2022 (verenigingsnieuws februari 2022)
 11. Vaststellen contributie 2023
 12. Verslag van de instellingen
 13. Voortgang Office 365 in de vereniging
 14. Vaststelling datum en, indien mogelijk, locatie voor de ALV 2023
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

Aanmelden

Aanmelden voor de vergadering moet vooraf gebeuren (uiterlijk 1 mei) door een mail te sturen aan de secretaris: secretaris@succulenta.nl
Indien nog voorgeschreven, zijn geldende coronavoorschriften van kracht.

Back To Top