skip to Main Content

De Algemene Ledenvergadering die op 24 april 2021 was gepland en is uitgesteld vindt plaats op zaterdag 16 oktober 2021.

Let op: voor deze bijeenkomst is een Coronatoegangsbewijs nodig! Neem a.u.b. ook een geldig legitimatiebewijs mee!

Locatie

Hajé restaurant Nieuwegein
Waterliniedok 1
3433 NV NIEUWEGEIN

Programma

09:30 Ontvangst met koffie
10:00 Eerste deel jaarvergadering
12:30 Lunch met broodjes
13:30 Tweede deel jaarvergadering (indien nodig)
15:00 Sluiting

Agenda Algemene Ledenvergadering

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen en binnengekomen en uitgegane stukken
 3. Stilstaan bij overleden leden
 4. Huldiging van de jubilarissen die 40, 50 of 60 jaar lid zijn
 5. Goedkeuring notulen van de ALV 2020 van de vergadering van 27 september 2020 (zie verenigingsnieuws december 2020)
 6. Jaarverslag van de secretaris over 2020 (verenigingsnieuws april 2021)
 7. Financieel verslag over 2020 (verenigingsnieuws april 2021)
 8. Verslag van de kascommissie
 9. Verkiezing nieuwe kascommissie
 10. Begroting 2021 (verenigingsnieuws van februari 2021) met daarbij het beleid m.b.t. de omvang van de financiële reserves van Succulenta
 11. Vaststellen contributie 2022
 12. Verslag van de instellingen:
  a. Redactie Henk Viscaal
  b. Verenigingsnieuws Andre van Zuijlen
  c. Website Debbie van den Heuvel
  d. Clichéfonds Gerard Rutten
  e. Ledenadministratie Miranda Tap
  f. PR Peter Knippels
  g. Bibliotheek Coby Keizer-Zinsmeester/Paul Laney
  h. Boekenbeurs Theo Heijnsdijk
  i. Archief Peter Melis
 13. Voortgang Office 365 in de vereniging
 14. Vaststelling datum en, indien mogelijk, locatie voor de ALV 2022
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

Aanmelden

Aanmelden voor de vergadering moet vooraf gebeuren door een mail te sturen aan de secretaris: secretaris@succulenta.nl
Indien nog voorgeschreven, zijn geldende coronavoorschriften van kracht.

Back To Top