Skip to content

In de loop der jaren is vanuit de behoefte van de leden een aantal activiteiten ontstaan die een dienst aan de leden aanbieden, de zogenaamde instellingen. Momenteel zijn er acht instellingen. De activiteiten van de instellingen worden uitgevoerd door één of meerdere Succulenta-leden, die deze taken als vrijwilliger op de schouders hebben genomen.

Redactie

De redactie is verantwoordelijk voor het tijdschrift Succulenta en zorgt er elke twee maanden weer voor dat er voor de leden een goed en interessant tijdschrift beschikbaar is, geheel gevuld met veel actuele en interessante artikelen. Heeft u op- of aanmerkingen of content voor het tijdschrift, dan kunt u contact opnemen met: redactie@succulenta.nl

Website / social media

Dit is het elektronische verenigingsnieuws voor alle liefhebbers van cactussen en andere vetplanten. Tegenwoordig vindt u op de website ook columns en het forum. De leden en de afdelingen kunnen kopij voor de website aanleveren bij de webmaster.

Ook Succulenta gaat met haar tijd mee en is inmiddels te vinden op social media:

  •  Op Facebook zijn we actief met een pagina en een groep. Op de pagina kan de vereniging haar berichten, foto’s en aankomende evenementen kwijt. De groep is een interactief geheel van leden en liefhebbers met een Facebookaccount die daar foto’s kunnen posten, elkaar vragen kunnen stellen, evenementen kunnen delen, enzovoorts.
  •  Op Instagram zijn we te vinden onder royalsucculenta

Bibliotheek

Succulenta heeft in de loop van haar honderdjarig bestaan een zéér uitgebreide bibliotheek opgebouwd. Hierin staan naast populair wetenschappelijke en wetenschappelijke boeken ook de veelal ingebonden jaargangen van vrijwel alle tijdschriften op het gebied van cactussen en vetplanten. Een lijst van de aanwezige boeken en tijdschriften is te vinden in de bibliotheek. De meeste van deze boeken en tijdschriften kunnen, uitsluitend door leden, tegen vergoeding van de kosten voor het terugzenden geleend worden. Een aantal boeken is zo waardevol of zeldzaam dat deze niet worden uitgeleend. Er kunnen wel kopieën van pagina’s worden aangevraagd. Aanvragen voor het uitlenen en uitgifte van kopieën vinden bij voorkeur plaats via e-mail. De regels voor het uitlenen zijn in de catalogus weergegeven.

Archief

De instelling Archief beheert het archief van Succulenta.

Boekenbeurs

Wie boeken wil kopen kan terecht bij de Boekenbeurs.  In de boekenbeurs vindt men zowel nieuwe boeken als tweedehands boeken, tijdschriften en veldnummerlijsten op het gebied van cactussen en vetplanten.

Clichéfonds

Het Clichéfonds is ooit opgericht om geld bijeen te brengen als bijdrage in de kosten voor de clichés. Clichés werden gebruikt om het tijdschrift Succulenta te drukken. Dit werd bereikt door zaden, afkomstig van leden, te verkopen. Later zijn daar ook zaden bij gekomen die bij handelaren in het groot werden ingekocht. Hoewel clichés al lang niet meer worden gebruikt verkoopt het Clichéfonds tegenwoordig nog steeds zaden van cactussen en vetplanten van zowel leden als handelaren. Op de pagina zaadlijst vindt u een uitgebreide keuze aan zaden van soorten voor beginners en gevorderden voor een zéér schappelijke prijs.

Ledenadministratie

De Ledenadministratie is de instelling die alle zaken betreffende het lidmaatschap van de vereniging Succulenta beheert. Heeft u vragen omtrent het lid worden, een vraag over uw huidige lidmaatschap of andere leden gerelateerde vragen, dan kunt u contact opnemen via: ledenadministratie@succulenta.nl

Verenigingsnieuws

De instelling Verenigingsnieuws zorgt er elke twee maanden voor dat in het tijdschrift weer de laatste nieuwtjes over de vereniging te vinden zijn. Indien u informatie en/of nieuws over uw lokale afdeling heeft, of ander verenigings-gerelateerd nieuws, dan kunt u contact opnemen via: secretaris@succulenta.nl

Back To Top