Skip to content

Welkom op de website van Succulenta, de Koninklijke Nederlandse vereniging van liefhebbers van cactussen en andere vetplanten. Op deze website vindt u informatie over de vereniging Succulenta, almede enkele extra services. Om deze website te bekijken behoeft men geen lid van Succulenta te zijn. Via het menu aan de bovenkant kan een keus gemaakt worden uit de verschillende pagina’s.

De website

De website van Succulenta is gratis toegankelijk. U kunt zich eenvoudig aanmelden en alle blogs lezen, foto’s bekijken of vragen op het forum lezen of posten.

De vereniging

Zoals sinds 2019, vanwege ons 100-jarig bestaan, de officiële naam luidt: De Koninklijke Nederlandse vereniging van liefhebbers van cactussen en andere vetplanten, Succulenta (kortweg ‘Succulenta’), telt 1013 leden (peildatum maart 2024). Het lidmaatschap van de vereniging is verbonden aan het tijdschrift Succulenta dat 6 maal per jaar verschijnt. Het lidmaatschap geeft recht op het toetreden tot één van de 21 lokale afdelingen, dit is echter niet verplicht. Men kan echter alleen lid worden van een afdeling als men lid is van de landelijke vereniging.

Het tijdschrift

Succulenta verschijnt 6 maal per jaar en wordt gemaakt voor liefhebbers door liefhebbers. De artikelen in Succulenta worden grotendeels geschreven door Succulentaleden en door de Succulenta redactie. Gestreefd wordt naar een gevarieerd aanbod van artikelen over cactussen en andere succulenten. Het middendeel van het tijdschrift bestaat uit het verenigingsnieuws. Hierin staan artikelen over de afdelingen, de evenementen, de instellingen, adressen van bestuur en instellingen, advertenties, financiële verslagen en verslagen van de algemene ledenvergaderingen.

Index

Succulenta heeft een index beschikbaar van alle plantennamen die sinds het verschijnen van Succulenta (1919) in het magazine gepubliceerd zijn geweest. Het betreft hier óf een verwijzing naar een plant, óf een artikel over de plant, óf een nieuwbeschrijving van een plant.
Ook zijn afbeeldingen van een plant opgenomen in de index. De index bevat dus geen verwijzingen naar auteurs en artikel.
Plantnamenindex in PDF van alle Succulenta’s van 1919 t/m 2023

De instellingen

Behalve het bestuur kent de vereniging acht instellingen:

  • Het tijdschrift ‘SUCCULENTA’
  • De ledenadministratie
  • Het verenigingsnieuws
  • Het Clichéfonds
  • De bibliotheek, waarin opgenomen de digitale bibliotheek (elektronisch archief)
  • De Boekenbeurs
  • Het archief
  • De website

Succulenta heeft een zéér uitgebreide bibliotheek met populairwetenschappelijke en wetenschappelijke boeken en veelal ingebonden jaargangen van vrijwel alle tijdschriften op het gebied van cactussen en vetplanten. De meeste van deze boeken en tijdschriften kunnen, uitsluitend door leden, tegen vergoeding van de kosten voor het terugzenden geleend worden.

Wie boeken wil kopen kan terecht bij de boekenbeurs. In de boekenlijst van de boekenbeurs vindt men zowel nieuwe boeken als tweedehands boeken, tijdschriften en veldnummerlijsten op het gebied van cactussen en vetplanten.

Succulenta verkoopt ook zaden van cactussen en vetplanten via het Clichéfonds. In de zaadlijst vindt u een uitgebreide keuze aan zaden van soorten voor beginners en gevorderden voor een zéér schappelijke prijs.

De evenementenkalender

Gedurende het hele jaar vinden er allerlei evenementen plaats in België en Nederland, zoals tentoonstellingen, beurzen, opendeurdagen, lezingen bij afdelingen, enz.

De evenementenkalender geeft een overzicht van wat, waar en wanneer.

Lid worden

Geïnteresseerd in cactussen en andere vetplanten en wilt u ook ons tijdschrift op de deurmat? Word dan lid van Succulenta! Het lidmaatschap biedt naast het tijdschrift diverse andere voordelen, o.a. de mogelijkheid tot aansluiting bij een afdeling in uw eigen regio.
Het lidmaatschap is altijd per kalenderjaar en u ontvangt het tijdschrift met terugwerkende kracht vanaf het begin van het jaar.

Het lidmaatschap voor 2024 kost (inclusief verzendkosten):

€ 30,00 voor Nederland
€ 15,00 voor jeugdleden in Nederland
€ 36,50 voor België
€ 18,25 voor jeugdleden in België
€ 51,50 voor overig Europa
€ 51,50 voor buiten Europa
€ 27,00 voor een digitaal lidmaatschap (tijdschrift via de website te lezen, geen gedrukt exemplaar)

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 3,00

Back To Top