Skip to content

vacante potjes

Op deze pagina vindt u de functies waar onze vereniging nog vrijwilligers voor zoekt.


Bestuur:

 • Secretaris:
  Andre van Zuijlen treedt in het voorjaar van 2024 af. Hij heeft dan twee termijnen in het bestuur gezeten en moet hij reglementair aftreden.
  We hebben dus vanaf het voorjaar 2024 de vacature voor de secretaris van het bestuur.
  Geïnteresseerden kunnen zich melden bij dhr. P. Knippels.
 • PR en Promotie:
  Om de zichtbaarheid van onze vereniging te vergroten heeft Succulenta een apart bestuurslid Public Relations (PR).
  De PR vertegenwoordigt Succulenta op beurzen en andere evenementen waar zij, naast mensen van informatie voorzien over het houden en kweken van succulente planten, ook verenigingsartikelen verkoopt.
  Mocht u interesse hebben in een functie bij de PR dan kunt u contact opnemen via: prfunctionaris@succulenta.nl
 • Algemeen bestuurslid:
  Het algemeen bestuurslid heeft geen specifieke taken. Hij denkt mee over alle bestuursaangelegenheden en pakt in overleg met de collega-bestuursleden werkzaamheden op.

Redactie:

Riet Maessen heeft te kennen gegeven om op termijn te stoppen met het verzorgen van het redactiesecretariaat.
De werkzaamheden van de redactiesecretaris omvatten het ontvangen van kopij en de distributie daarvan onder de redactieleden. Verder het verzamelen van de eindversies van de artikelen en het, samen met de opmaak- en eindredacteur, bepalen hoe de indeling van het volgende nummer van Succulenta wordt. Ook verzorgt de redactiesecretaris de circulatie van ontvangen buitenlandse tijdschriften over de redactieleden. Alle werkzaamheden tezamen kosten gemiddeld 1,5 tot 2 uur per week.


Scanners:

Voor het digitaliseren van tijdschriften zoekt de vereniging vrijwilligers die willen meehelpen met het inscannen. Zie voor meer informatie het volgende nieuwsbericht:
https://succulenta.nl/scanners-gevraagd/.

Back To Top