Skip to content

Succulenta heeft een index beschikbaar van alle plantennamen die sinds het verschijnen van Succulenta (1919) in het magazine gepubliceerd zijn geweest. Het betreft hier óf een verwijzing naar een plant, óf een artikel over de plant, óf een nieuwbeschrijving van een plant.
Ook zijn afbeeldingen van een plant opgenomen in de index. De index bevat dus geen verwijzingen naar auteurs en artikel.

Plantnamenindex in PDF van alle Succulenta’s van 1919 t/m 2023

Back To Top