Skip to content

Update van lijst scanservice tijdschriften van Paul Laney

Succulenta heeft sedert lange tijd voor tijdschriften een uitleveringsverband met andere verenigingen. Deze tijdschriften zijn in de loop der tijd door Paul Laney gescand en naar een PDF document geconverteerd. Daarnaast heeft hij een flinke verzameling digitale bladen en tijdschriften uit zijn eigen bezit gescand. Deze staan ook in de lijst en zijn met een “*” gemarkeerd. Leden van Succulenta kunnen via e-mail enkele pagina’s uit de aanwezige scans bij Paul aanvragen. Deze pagina’s zullen dan in PDF-vorm aan de aanvrager gemaild worden. Per aanvraag kunnen maximaal 10 pagina’s gevraagd worden. Het maximum aantal aanvragen per jaar wordt beperkt tot 5. Aanvragen kunt U mailen aan: p.c.laney@live.nl  Mocht U ontbrekende jaargangen/boeken hebben, dan is Paul blij deze digitaal of op papier te ontvangen.

Om de lijst te openen: ga in het hoofdmenu naar ‘SUCCULENTA INFO’ klik op ‘Downloads’ en klik dan bij ‘Scanservice voor leden van Succulenta’ op de link.

Back To Top