Skip to content

Oproep van de redactie

DRINGENDE OPROEP

Na 22 jaar de opmaak van ons tijdschrift verzorgd te hebben, heeft Henk Viscaal besloten om zijn werkzaamheden voor het tijdschrift per januari 2023 te beëindigen. Hij gaat nog intensiever van zijn pensioen genieten.
De redactie is dringend op zoek naar een nieuwe redacteur die de opmaak voor zijn/haar rekening wil nemen.
Kennis van het programma InDesign, of de bereidheid zich hierin te scholen, is noodzakelijk. Uiteraard zal Succulenta de eventuele kosten voor de scholing op zich nemen.

Daarnaast heeft Riet Maessen te kennen gegeven om op termijn te stoppen met het verzorgen van het redactiesecretariaat.
De werkzaamheden van de redactiesecretaris omvatten het ontvangen van kopij en de distributie daarvan onder de redactieleden. Verder het verzamelen van de eindversies van de artikelen en het, samen met de opmaak- en eindredacteur, bepalen hoe de indeling van het volgende nummer van Succulenta wordt. Ook verzorgt de redactiesecretaris de circulatie van ontvangen buitenlandse tijdschriften over de redactieleden. Alle werkzaamheden tezamen kosten gemiddeld 1,5 tot 2 uur per week.

NOG DRINGENDER OPROEP

De kopij voor tijdschrift Succulenta is bijna geheel opgedroogd. De redactie is dus zeer dringend op zoek naar nieuwe kopij. Dat kan van alles zijn, als het maar betrekking heeft op onze hobby. Naast artikelen over specifieke planten dus ook bijvoorbeeld artikelen gericht op beginners en artikelen over kweken, zaaien, enten, winterhardheid, ongediertebestrijding, kwekerijen, botanische tuinen, reizen naar succulentengebieden, bezoek aan medeliefhebbers, bescherming van succulenten in de natuur, boeken, de liefhebberij en internet, enzovoort.
De redactie levert een deel van de kopij, maar Succulenta is vooral ook een tijdschrift van en voor de leden zelf.

ALLEEN MET DE INBRENG VAN DE LEDEN BLIJFT HET TIJDSCHRIFT BESTAAN!

Lever teksten aan in Word. De afbeeldingen voor bij een artikel lever je aan als aparte bestanden (bijvoorbeeld JPG of PNG).
Als je vragen hebt over het schrijven van een artikel kun je contact opnemen met Theo Heijnsdijk:
E-mail: eindredacteur@succulenta.nl
Telefoon: 06 – 429 359 96.

Back To Top