Skip to content

Exotische plantenmarkt afd. Maas en Peel op 28 mei

Op zondag 28 mei 2017 organiseert de afdeling Maas en Peel haar 5e cactussen- en vetplantenmarkt onder de naam “Exotische Plantenmarkt” te Venlo. In afwijking van de 4 voorgaande edities is besloten dit evenement te houden in de accommodatie van Plantencentrum Velden, aan de Vorstweg 60 te (5941 NV) Velden, even ten noorden van Venlo. De werkgroep meent hiermee een meer geschikte locatie te hebben gevonden.

Liefhebbers die graag willen deelnemen aan deze beurs kunnen dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar beurs-maas-peel@hotmail.com. De kosten voor tafelhuur bedragen € 3,50 per strekkende meter.Geeft u daarbij aan hoeveel meter verkoopruimte u wilt reserveren en wat u te koop aanbiedt. Zodra de daarmee corresponderende inschrijfkosten zijn voldaan op IBAN:  NL11 INGB 0689 2921 04 ten name van P.H.P. Geerlings (onze penningmeester), kunt u zeker zijn van deelname.

Inlichtingen en bestellen van tafelruimte kan ook telefonisch bij Jac. Huijs, Blauwververstraat 40 , 5961 KJ Horst, telefoon: 077-398 7388.

Back To Top