Skip to content

Bericht van de Commissie 100-jarig bestaan Succulenta

Commissie 100-jarig bestaan Succulenta

Tijdens de ALV werden door Fons Arens de voorlopige plannen gepresenteerd voor de viering van ons jubileum. Hieronder een opsomming van mogelijke activiteiten in 2019.

 1. De landelijke viering gedurende twee dagen
  De voorlopige plannen hiervoor zijn:
 • tentoonstelling (sponsoren nodig)
 • prijsuitreikingen zaaiwedstrijd, fotowedstrijd, reisverslag
 • officiële viering, instellingen presenteren (?)
 • demonstraties enten, zaaien, stekken
 • lezingen of fotopresentaties
 1. Pr-activiteiten met behulp van de afdelingen
 • landelijke en/of regionale open dagen
 • aanwezigheid in tuincentra en op evenementen
 • pr in lokale en landelijke bladen
 • benaderen van pers en tv via een persmap
 1. Speciale uitgaves
 • stripboek met cartoons
 • postzegel
 • plaatjes via AH

Via het verenigingsnieuws en de website zal de commissie u regelmatig op de hoogte te houden van de voortgang. Maar er zullen ook oproepen komen om mee te doen met de activiteiten en met de pr. Natuurlijk kunt u bij de commissie ook ideeën neerleggen die u heeft m.b. t. de viering van ons 100-jarig jubileum.

Andre van Zuijlen, secretaris

Back To Top