skip to Main Content

Let op: de webwinkel is nog niet in functie. Er kunnen geen bestellingen geplaatst worden. Sluiten

Ter bespreking en goedkeuring op de ALV van 13 april 2019.

Voorstel tot wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Zoals al eerder aangekondigd is het in verband met de privacywetgeving en de aanvraag tot  verkrijgingen van de ANBI-status noodzakelijk om de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging enigszins aan te passen.

We willen van de gelegenheid gebruik maken om ook het ‘digitaal lidmaatschap’ te regelen en nog wat onvolkomenheden te repareren.

Klik hier om de complete tekst van de voorgestelde gewijzigde statuten en huishoudelijk reglement te lezen.

Back To Top