skip to Main Content

Het lidmaatschap geeft recht op het toetreden tot een van de lokale afdelingen, dit is echter niet verplicht. Elke afdeling voegt de naam Succulenta toe aan de naam van de plaats of regio waar zij haar activiteiten uitoefent. Men kan echter alleen lid worden van een afdeling als men lid is van de landelijke vereniging. Leden van de vereniging hebben stemrecht, maar kunnen hun lidmaatschapsrechten slechts uitoefenen in één afdeling.

De afdelingen stellen zelf hun lidmaatschapbijdrage vast. In ruil voor die bijdrage organiseren zij regelmatig (meestal maandelijks) bijeenkomsten waarbij lezingen worden gegeven, planten worden geruild of verkocht, organiseren ze busreisjes naar succulentenkwekers en kopen ze voor hun leden materialen in (zoals potten, kunstmest en etiketten). Sommige afdelingen organiseren één of twee keer per jaar een tentoonstelling of verkoopbeurs.

In Nederland heeft Succulenta in totaal 23 afdelingen. Hieronder treft u deze afdelingen aan.  Als een afdeling activiteiten organiseert, een eigen website heeft of een nieuwsbrief/blaadje publiceert, dan kunt u dat op hun deel zien.


Achterhoek

Contactpersoon

Mw. A. Heijnen, e-mail

Afdelingsblad Ad Rem januari 2016 ; februari 2016; maart 2016; april 2016; mei 2016; juni 2016; juli 2016; september 2016;oktober 2016; november 2016; december 2016; januari 2017; februari 2017; maart 2017; april 2017; mei 2017; juni 2017; juli 2017; september 2017; oktober 2017; november 2017; december 2017januari 2018; februari 2018; maart 2018; april 2018; mei 2018; juni 2018; juli 2018; augustus-september 2018; oktober 2018; november 2018; december 2018; januari 2019; februari 2019maart 2019; april 2019; mei 2019; juni 2019; juli 2019; september 2019; oktober 2019; november 2019; december 2019

Afdelingsbijeenkomsten 2e donderdag van de maand | Aanvang 20.00 uur

Kruidenhof te Mallum | Mallumse Molenweg 39 | Eibergen


Dordrecht

Contactpersoon

Dhr. J. Schotman e-mail

Afdelingsbijeenkomsten

2e donderdag van de maand | Aanvang 19.30 uur

J. Schotman | Haaswijkweg-West 118 |3319 GE Dordrecht


Eindhoven

Contactpersoon

Roelof Salters e-mail

Afdelingsblad

oktober 2008, november 2008, april 2009, augustus 2009, januari 2010, april 2010, augustus 2010, november 2010, december 2010, maart 2011, april 2011, augustus 2011, september 2011, oktober 2011, januari 2012, april 2012, augustus 2012, januari 2013, april 2013, augustus 2013, november 2013, februari 2014, maart 2014, mei 2014, oktober 2014, januari 2015, april 2015, september 2015, februari 2016, april 2016, augustus 2016, oktober 2016, januari 2017, maart 2017, mei 2017, juni 2017, juli 2017, november 2017januari 2018, maart 2018, april 2018, juni 2018, augustus 2018, november 2018, december 2018januari 2019; februari 2019; maart 2019; april 2019; augustus 2019

Afdelingsbijeenkomsten

2e maandag van de maand | Aanvang 19:30 uur

De Hoeksteen | Gerritsonlaan 1A | 5624 JL Eindhoven | Tel: 040-2372448


Gorinchem / ’s-Hertogenbosch

Contactpersoon

Dhr. A. van Zuijlen e-mail

Afdelingsblad Gorboschia januari 2016, april 2016, juli 2016, oktober 2016, januari 2017, april 2017; oktober 2017, januari 2018; april 2018; juli 2018; oktober 2018; januari 2019

Bijeen komsten zijn in het algemeen op de tweede maandag van de maand in Herberg ‘de Prins’ | Hoogstraat 50 | 5258 BE Berlicum

Programma 2019

maandag 14 januari   Jaarvergadering/zaaiwedstrijd

maandag 11 februari  Lezing ?

maandag 11 maart      Lezing over Cuba door Andre van Zuijlen

maandag 8 april          Fotowedstrijd en plantenkeuring

zaterdag 18 mei           Cactusreisje samen met de afdelingen Eindhoven en Tilburg, opstapplaats                                                          Stappegoorweg 1, 5022 DA Tilburg

za 15/zo 16 juni            Jubileumweekend 100 jaar Succulenta in de Botanische tuinen “de Uithof Utrecht”

maandag 22 juni         Open kas met BBQ bij Frans en Tonny Mommers

zaterdag 15 juli            Open kas bij Hans en Netty Sleutjes

maandag 12 aug          Open kas bij Andre van Zuijlen

maandag 9 sept           Lezing samen met Eindhoven en Tilburg, organisatie door afdeling Tilburg

maandag 14 okt           Plant en praatje

maandag 11 nov          Lezing over Mexico Door Frans Mommers

maandag 9 dec            De quiz

Gouda e.o.

Contactpersoon

Dhr. J. Schouten e-mail

Afdelingsblad Cactusgoud januari 2016, februari 2016; maart 2016; april 2016; mei 2016; september 2016; oktober 2016; januari 2017februari 2017; maart 2017; april 2017; mei 2017; september 2017; oktober 2017; november 2017; december 2017; januari 2018; februari 2018; maart 2018; april 2018; mei 2018

Afdelingsbijeenkomsten

3e donderdag van de maand | Aanvang 20.00 uur

Zalencentrum ‘De Veste’ | Ridder van Casweg 300 | Gouda

Programma 2018(concept)

18 jan     jaarvergadering

15 feb     praatavond

15 mrt    Peter Knippels: bolgewassen

19 apr    Wim Alsemgeest: Mexico

17 mei    Paul Shirley ‘mijn verzameling’

14-jun    kasje kijken Bij Rob v d Pols

juli/aug vakantie

20 sept  Nico Uittenbroek Gewasbescherming ?

18 okt    Mieke enz..?? Planten op Kreta orchideeën

15 nov   Geert Bourgonje nog samen te stellen ?

13 dec   eindejaar avond allemaal gezelligheid troef


Groningen en Ommelanden

Contactpersoon

Veroniek Bicknese e-mail

Voor het afdelingsblad GSP (Grunneger Succulenten Proat): zie de website

Bijeenkomsten zijn in het algemeen iedere derde maandag van de maand in de zaal van de buurt- en speeltuinvereniging ‘Selwerd’ | Elzenlaan 72 | Groningen | info: 050-5711354|Aanvang 19.30 uur

Programma 2019

21 januari     Lezing door Hans Huizing over Flora van de West- en de Oostkaap.

18 februari   Lezing door Piet Kamminga over zijn vakantie in Zuid Afrika deel 2.

18 maart       Lezing door Ludwig Bercht over Argentinië.

15 april          Lezing door Bertus Spee over Namibië.

11 mei            Bezoek aan Ulli Dosedal.

20 mei           Onderlinge verkoop; plant van de maand door Rudolf en eventueel door Coby en/of Wolter; determinatie van onbekende planten (mee te nemen door de leden en graag voorzien van bloem of foto).

17 juni            Kasje kijken. Plaatsen en datum/tijd nader te bepalen.

3 juli              Kasje kijken bij Gerard Geling en Anjo en Coby Keizer.

13 juli            Bezoek aan de Ortsgruppe Oldenburg.

16 september  Lezing door Rikus van Veldhuisen. Onderwerp nog nader te bepalen.

21 oktober      Lezing door Lezing door Marijke Bouwmeester over de Peleponnesos.

18 november   Lezing door Coby Keizer over een rondreis door Chihuahua.

9 december     Let op!!! 1 week eerder dan normaal!!! Datum is nog niet definitief. Jaarvergadering. Lezing door Wolter ten Hoeve over restant Mexico 2017.


Haag- en Westland

Contactpersoon

Peter Beurskens peterbeurskens@casema.nl

nieuwsbrief februari 2016; juli 2016; september 2016; februari 2017; april 2017; mei 2017; juni 2017; juli 2017; augustus 2017; oktober 2017januari 2018; februari 2018

Afdelingsbijeenkomsten

In het algemeen iedere 4e dinsdag van de maand om 20:00 (zaal open vanaf 19:30)
Gebouw Middin, voorheen Steinmetz/de Compaan | Huis te Landelaan 492 | 2283 VJ | Rijswijk
Parkeren en 1x koffie gratis. Introducee’s met groene interesse of bijna groene vingers zijn van harte welkom.
Op de avonden is er in de pauze een verloting van succulente planten.

 


Haarlem e.o.

Contactpersoon

Henk van der Zouwen e-mail

Afdelingsbijeenkomsten

3e woensdag van de maand | Aanvang 20:00 uur

Arthur van Schendelplantsoen 2
Haarlem (Noord)

Informatie:  I. van der Zouwen | Tel: 06-12256825


Den Helder

Contactpersoon

J.H.M. Janssen e-mail

Afdelingsbijeenkomsten

2e zaterdag van de maand | 14.00 uur

Oranjerie De Groene Parel | Soembastraat 83 | 1782 SM Den Helder | Tel: 0223-614206


Hoeksche Waard

Contactpersoon

Mw. J. Hoogvliet-Blok | Tel: 0186- 617925

Afdelingsbijeenkomsten

2e donderdag van de maand | Aanvang 20.00 uur

Natuurbezoekerscentrum ‘Hoeksche Waard’ | Rijkshaven | Numansdorp


Maas en Peel

Contactpersoon

Dhr. W. Rooijakkers e-mail

Website

Afdelingsblad winter 2015; voorjaar 2016; zomer 2016; najaar 2016; winter 2016;voorjaar 2017; zomer 2017; herfst 2017; winter 2017; voorjaar 2018; zomer 2018; najaar 2018; winter 2018; voorjaar 2019; zomer 2019; najaar 2019

Bijeenkomsten zijn in feestzaal LimianZ | Kaldenkerkerweg 182b | 5915 AH Venlo | Aanvang 20.00 uur | Info: 077-3548969

Programma 2019 (onder voorbehoud)

26 november 2019 Spreker Wim Rutten over palmen.

17 december 2019 Interactieve plantherkenning door dhr W. Rooijakkers.

Programma 2020 (onder voorbehoud)

Dinsdag         28 – 1    Andre van Zuylen, Namibie.

Dinsdag         18 – 2    ALV en verloting.

Dinsdag         24 – 3   Doe-avond in de Jochumhof te Steijl.

Zondag          19 – 4  Beurs Exotisch Plantencentrum Ospel.
                                     Beurs voor liefhebbers van cactussen, succulenten en exotische planten.
Locatie: Waatskamp 150, Ospel 6035BV
Voor informatie: info@plantencentrumospel.nl

Dinsdag         28 – 4    ledenbijeenkomst

Dinsdag         26 – 5    ledenbijeenkomst.

Dinsdag         23 – 6    ledenbijeenkomst rondom kas van een lid.

Zondag         28 –  6  Beurs Maas en Peel.
De afdeling organiseert in tuincentrum Velden een beurs voor liefhebbers van                                                   cactussen, succulenten en exotische planten.

Locatie Vorstweg 60, Velden 5941NV. Openingstijden 10.00-16.00 uur.

Voor meer informatie beurs-maas-peel@hotmail.com

Juli geen bijeenkomst

Dinsdag         25 – 8   Maas en Peel, doe-avond in de Jochumhof te Steijl.

Dinsdag         22 – 9 Maas en Peel, ledenbijeenkomst.

Dinsdag        27 – 10  Maas en Peel, ledenbijeenkomst

Dinsdag        24 – 11  Maas en Peel, ledenbijeenkomst.

Dinsdag        15 – 12 Maas en Peel. Interactieve plantenherkenning, W. Rooijakkers.


Nijmegen e.o.

Contactpersoon Mw. R. Maessen-Claessen e-mail

Afdelingsblad Noviocactum februari 2016 , maart 2016, special edition maart 2016, april 2016, mei 2016, juni 2016, juli 2016,augustus 2016; september 2016november 2016; december 2016; januari 2017; februari 2017; maart 2017; april 2017; mei 2017; juni 2017; juli 2017; augustus 2017; september 2017; oktober 2017; november 2017december 2017; januari 2018; februari 2018; maart 2018; april 2018; mei 2018; juni 2018; juli 2018; augustus 2018; september 2018; oktober 2018; november 2018; december 2018; januari 2019; februari 2019; maart 2019; april 2019; mei 2019; juni 2019; juli 2019; augustus 2019; september 2019; oktober 2019; november 2019; december 2019

bijeenkomsten zijn over het algemeen de 1e dinsdag van de maand | Aanvang 19.30 uur

HELICON opleidingen, Marga Klompélaan 37, 6532 SB, Nijmegen


Tilburg

Contactpersoon

Dhr. Pim van Halteren e-mail

Afdelingsbijeenkomsten

2e maandag van de maand | Aanvang 20.00 uur

De Poorten | Hasseltstraat 194 | Tilburg


Voorne-Putten en Rozenburg

Contactpersoon

P.C. de Jong dejong.succulenta.vpr@hotmail.com

Afdelingsbijeenkomsten

1e donderdag van de maand | Aanvang 19.30 uur


Wageningen e.o.

Contactpersoon

Mw. C. Geris e-mail

Afdelingsblad Xerophyta februari 2016, april 2016, juni 2016, september 2016, december 2016; februari 2017; april 2017; juni 2017; september 2017; december 2017; februari 2018 ; april 2018; juni 2018; oktober 2018; december 2018

Bijeenkomsten over het algemeen op de tweede donderdag van de maand.
Speeltuinvereniging ‘Tuindorp’ | Floralaan 20-B | 6707 HR Wageningen | Aanvang 20.00 uur

Programma 2019

14 maart: praatavond

11 april:   lezing door Andre van Zuijlen over Mexico

4 mei:      deelname aan geraniummarkt in Veenendaal.

8 mei:      excursie naar kwekers in Nederland

6 juni:      doe-avond

12 sept.:   plantenkeuring en foto’s eigen leden

10 okt.:    grote najaarsverloting.

14 nov.:   lezing door Nico Uittenbroek

12 dec.:    Gezellige avond.


West-Brabant

Contactpersoon

Dhr. H. Schippers e-mail

Afdelingsbijeenkomsten

3e zaterdag van de maand | Aanvang 14.00 uur

Café Marktzicht | Markt 50 | Etten-Leur


West-Friesland

Contactpersoon

R. Wiecherink e-mail

Afdelingsbijeenkomsten

Laatste vrijdag van de maand | Aanvang 20.00 uur

Wijkcentrum Kersenboogerd | Brederodegracht 1 | Hoorn


Zaanstreek-Waterland

Contactpersoon

Mw. A. van Leeuwen e-mail

Website

Afdelingsblad

Afdelingsbijeenkomsten

1e vrijdag van de maand | Aanvang 19.30 uur

‘De Springplank’ | Saenredamstraat 34 | Assendelft | Info: 075-6400465 (alleen tijdens clubavond)


Zeeland

contactpersoon

Dhr. H. Weezepoel e-mail

Website www.zeeculenta.nl

Afdelingsblad Zeeculenta januari 2016; februari 2016maart 2016; april 2016; mei 2016; juni 2016; augustus 2016; oktober 2016; november 2016; december 2016; januari 2017; februari 2017; maart 2017; april 2017; mei 2017; juni 2017; augustus 2017; september 2017; oktober 2017; november 2017; december 2017; januari 2018; februari 2018; maart 2018;  april 2018; mei 2018juni 2018; augustus 2018; september 2018; oktober 2018; november 2018december 2018; januari 2019; februari 2019; april 2019; mei 2019; juni 2019; augustus 2019; september 2019; oktober 2019; november 2019

Afdelingsbijeenkomsten: iedere laatste vrijdag van de maand m.u.v. juli en december dan is er geen bijeenkomst

Het Arendshuis, Torenring 46, ’s Heer-Arendskerke


Zuid-Limburg

Contactpersoon

Dhr. H. Ruinaard email

Afdelingsbijeenkomsten

1e dinsdag van de maand | Aanvang 19.30 uur

Gemeenschapshuis | Hoofdstraat 12 | Schimmert | Info: 045-4042504


Zwolle

Contactpersoon

Mw. W. Adams-Blom e-mail

Afdelingsbijeenkomsten

2e dinsdag van de maand | Aanvang 19.30 uur Burgemeester Vos de Waelstraat 2 in Zwolle

Programma 2019

8 jan            Jaarvergadering, na de pauze een quiz o.l.v. Simon Meijers.

12 feb          Ludwig Bercht over Argentinië.

19 maart    Henk Viscaal: Chili, deel 2.

9 april         Wiebe Bosma, een jaar rond sukkelen met succulenten.

14 mei         Kasbezoek bij Hennie Mecklenfeld.

15 juni         Excursie naar De Uithof t.g.v. 100 jaar Succulenta.

10 sept        André van Zuylen over Chili, geen Copiapoa.

8 okt           Nico Uittenbroek over Bretagne.

12 nov         Geert Borgonje: Mesems.

10 dec         Coby Keizer over Zuid Afrika.

Back To Top